Werkervaring

Vanaf oktober 2016 ben ik een eigen onderneming gestart onder de naam Pragt-Consultancy. Als Business Consultant adviseer ik bedrijven over de inrichting van processen- en functionaliteiten (hardware, software en beveiliging) om te komen tot de juiste informatievoorziening. Voor een deel gebeurt dit bij grote zorgorganisaties waarbij het werken met extreem privacy gevoelige gegevens een groot onderdeel is. Momenteel loopt er een audit naar de eigen organisatie. Eind oktober 2019 zijn wij NEN7510 gecertificeerd. Certificering is een eis om met bepaalde platformen en ketenpartners te kunnen communiceren via onze eigen software die Agile/Scrum is ontwikkeld.

Hieronder volgt mijn werkervaring voordat ik de eigen onderneming ben gestart.

Organisatie

Inkoopbureau H10

Periode

Maart 2015 – Oktober 2016

Branche

Overheid/Sociaal Domein

Situatie

H10 inkoopbureau is een nieuw samenwerkingsverband van 10 gemeenten in de regio Haaglanden. Gemeenten willen gezamenlijk jeugdzorg- en WMO inkopen en de benodigde gegevensverwerking laten afhandelen door de samenwerking.

Taken en verantwoordelijkheden

Ik ben verantwoordelijk voor advisering over en inrichting van alle benodigde processen- en functionaliteiten inclusief de informatievoorziening die de gemeenten eisen over de processen. Samen met de controller en de directeur vormen wij het management team van de samenwerking en wij rapporteren direct aan de directie van de gemeenten Den-Haag en Zoetermeer. In de rol van security officer ben ik verantwoordelijk voor de beveiliging (implementatie AVG/BIG) en beheerder van de bankrekeningen.

Resultaten

Formatie (10 FTE) getraind en aangestuurd.

Schrijven van functionele requirements voor verschillende leveranciers. Voor een deel Epics/User story’s.

Ontwerp en implementatie van processen en functionaliteiten.

Ontwerp en implementatie van informatievoorziening.

Security management processen (AVG) geïmplementeerd.

Onderhands aanbesteding software afgerond.


Organisatie

Randstad Professionals

Periode

December 2013 – Oktober 2014

Branche

Zakelijke dienstverlening

Situatie

Randstad Sourceright ondersteunt grote klanten met inhuur van personeel. Met een budget van meer dan een miljard Euro per jaar neemt Randstad de werkzaamheden van recruitment tot een uitbetaling over van klanten zoals DAF en Philips. Als interim business consultant neem ik tijdelijk de werkzaamheden waar voor een medewerker die langdurig met ziekteverlof is.

Taken en verantwoordelijkheden

Ik ben verantwoordelijk voor advisering over optimalisatie en inrichting van alle benodigde (beheer- en bedrijfs) processen, software en beveiliging, inclusief de informatievoorziening.

Resultaten

Formatie (4 FTE) getraind en aangestuurd.

Ontwerp en implementatie van processen en functionaliteiten.

Ontwerp en implementatie van informatievoorziening.

Security management processen geïmplementeerd.

Contractbeheer processen geïmplementeerd.


Organisatie

Ordina

Periode

Augustus 2012 – November 2013

Branche

Detachering

Situatie

Ordina wil voor verschillende business units over naar een meer procesmatige manier van werken met de professionals die worden gedetacheerd bij klanten van Ordina. Iedere professional dient minimaal gecertificeerd te zijn op één best practice op beheerniveau (ITIL/ASL/BISL) of Testmanagement (TMap/ISTQB) en daarnaast te beschikken over een certificaat op Agile/Scum. Mij wordt gevraagd om hier een plan voor te schrijven en om een deel van de trainingen te verzorgen. Daarnaast is tijdelijk coördinerende ondersteuning nodig bij klanten (Ziggo/ABNAMRO) om processen vlot te trekken en sneller tot resultaat te komen.

Taken en verantwoordelijkheden

Verbeterplan opstellen om te komen tot de gewenste certificering van professionals.

Verzorgen van best practices en Agile/Scrum trainingen.

Verzorgen van softskill training.

Coördinatie medewerkers (Ziggo/ABNAMRO) verbetering performance en resultaten.

Resultaten

Alle medewerkers (huidig en young professionals) hebben certificering behaald en Agile/scrum training gehad.

Alle medewerkers hebben de softskill trainingen gevolgd.

Implementatie van processen (in- en uitdienst processen en competentiemanagement) en software (windows, tooling voor processen en servicemanagement).

Als trainer geaccrediteerd door de Achmea Academy.

Organisatie

Stichting MEE ZHN

Periode

Februari 2010 – Juli 2011

Branche

Zorg- en Welzijn

Situatie

Mee ZHN heeft een groot probleem op het gebied van beheer van de ICT processen/middelen en de aansturing van de afdeling. Ik word als ICT-manager gevraagd om een analyse te doen en een verbetervoorstel te doen waarbij outsourcing van ICT een onderwerp mag zijn. Daarnaast is het de bedoeling om met het hoofd financiën en het hoofd personeelszaken te komen tot herinrichting van processen- en software.

Taken en verantwoordelijkheden

Business analyse ICT/HRM/Financieel.

Definitie van processen en selectie en aanschaf van software.

Verbeterplan ICT

Informatievoorziening op orde brengen.

Contractmanagement optimalisatie ICT-middelen

Resultaten

Outsourcing ICT afdeling naar externe leverancier.

Inrichting nieuwe servicedesk.

Optimalisatie processen ICT/financieel/HRM.

Implementatie software (Windows/Afas/Exact/Topdesk).

Implementatie informatievoorziening via datawarehousing.


Organisatie

Hogeschool van Amsterdam en Haagse Hogeschool

Periode

Februari 2006 – November 2009

Branche

Hoger onderwijs

Situatie

Beide hogescholen zijn aan het reorganiseren na een centralisatie van de ICT afdelingen (voorheen per opleiding gestructureerd). De leiding wil organisatie breed meer procesmatiger gaan werken via best practices die zijn voor gedefinieerd (service management processen).

Taken en verantwoordelijkheden

Mij wordt gevraagd om een inventarisatie en een nulmeting uit te voeren en op basis van de bevindingen een verbeterplan te schrijven. De afdelingen: servicedesk, werkplekbeheer en audiovisueel stuur ik tijdelijk aan. Na het schrijven van het verbeterplan ben ik samen met een organisatiecoach verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe processen. Dit betrof vooral een cultuurverandering.

Resultaten

Verbeter- en formatieplan geschreven met nieuwe functieomschrijvingen.

Processen en software geïmplementeerd.

Informatievoorziening op order gebracht.

Veranderproces doorgevoerd.Organisatie

Achmea Inkomens Verzekeringen (AIV)

Periode

Oktober 2002 – Januari 2006

Branche

Verzekeringen

Situatie

Achmea is aan het reorganiseren op ICT vlak. Men wil verschillende ICT onderdelen meer procesmatiger laten werken. Aan mij wordt gevraagd om hiervoor een verbeterplan te schrijven.

Taken en verantwoordelijkheden

Reorganisatie van processen (operationeel beheer ICT).

Aansturen professionals ICT (11 FTE).

Ontwerp en implementatie teststraat.

Resultaten

Implementatie van service management processen.

Implementatie teststraat.


Overige werkervaring

Voor 2002 ben ik in verschillende functies op ICT gebied werkzaam geweest. Al snel bleek ik meer interesse te hebben in het goed laten lopen van bedrijfsprocessen, zodoende ben ik doorgegroeid en heb ik mij meer beziggehouden met procesinrichting en implementatie van processen.


Projecten

 • Veranderprocessen
 • AVG/ISO27001/NEN7510 certificering
 • Ontwikkeling, optimalisatie, testen- en implementatie van software oplossingen
 • Optimalisatie (bedrijfs/beheer) processen
 • Europese- en onderhandse aanbestedingen
 • Reorganisaties en verandermanagement
 • Implementatie informatie voorzieningen
 • Uitrol- en beheer hard- en software
 • Optimalisatie zorg- en financiële processen

Trainingen

Wij verzorgen verschillende trainingen zoals:

 • ITIL/ASL/BISL/Procesmatig testen/TMap Next/Agile/Scrum

 • Zorg processen (registratie en financiële processen)

 • Verandermanagement

Advies

Vanuit een brede kennis en visie van ICT- en processen adviseer en ondersteun ik klanten op verschillende niveaus. Altijd met optimalisatie en/of verbetering als uitgangspunt.

Wilt u mij iets vragen?